Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
F.H.U. Roster-sprzedaż,wynajem,montaż

F.H.U. Roster-sprzedaż,wynajem,montaż

AKALA FARAONE Sp. z o.o.

AKALA FARAONE Sp. z o.o.

Poleć nas innym
I Konferencja "Rusztowania"
(2017-04-25)
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań zaprasza do wzięcia udziału w I Konferencji "RUSZTOWANIA", która odbędzie się 25 kwietnia 2017r. w Warszawskim Domu Technika, przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie. Tematyką przewodnią będzie Ochrona życia i zdrowia. Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań.

SESJE TEMATYCZNE:

    Rusztowania ochronne.
    Standardy BHP podczas wznoszenia i użytkowania rusztowań.
    Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań - ciekawe zastosowania.


PROGRAM I KONFERENCJI RUSZTOWANIA:

    Godz. 10.00 - 11:00 - Rejestracja

    Godz. 11:00 - 11:15 - Przywitanie i otwarcie konferencji

    Godz. 11:15 - 12:30 - Panel I - Rusztowania ochronne i standardy BHP

    
    Godz. 12:30 - 12:45 - Przerwa kawowa

    Godz. 12:45 - 13:45 - Panel II - Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań - ciekawe
     zastosowania.

    Godz. 13:45 - 14:15 - Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

KOMITET NAUKOWY:

    dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, profesor nadzwyczajny PL
    dr hab. inż. Bożena Hoła, profesor PWr
    dr inż. Anna Rawska-Skotniczny
    dr inż. Piotr Kmiecik

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:

    Zgłoszenie udziału w konferencji, z referatem lub bez, dokonywać można wyłącznie poprzez
    wypełnienie  i odesłanie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej
    PIGR.  Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: biuro@rusztowania-izba.org.pl lub
    pocztą:    PIGR    ul. Tadeusza Czackiego 3/5,    00-043 Warszawa  
    Referaty przyjęte do prezentacji zostaną włączone do programu odpowiedniego panelu

OPŁATA KONFERENCYJNA:

    Uczestnictwo w konferencji: 150 zł
    Uczestnictwo w konferencji dla Członków PIGR: 90 zł

    Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań:
    Bank PKO S.A. II O/Poznań 15 1240 1763 1111 0010 0214 1359
    z dopiskiem "konferencja 2017+Imię+Nazwisko"

WAŻNE TERMINY:

    Przesłanie tematu i streszczenia referatu: do 30 stycznia 2017 r.
    Potwierdzenie przyjęcia referatu przez organizatora: do 10 lutego 2017 r.
    Nadsyłanie referatów: do 10 kwietnia 2017 r.

    Przewiduje się publikację zakwalifikowanych referatów w czasopismach:
    Kwartalnik Rusztowania
    Przegląd Budowlany

W ramach uczestnictwa w Konferencji proponujemy świadczenia marketingowe, które przybliżą działalność Państwa firmy potencjalnym partnerom biznesowym