Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
F.H.U. Roster-sprzedaż,wynajem,montaż

F.H.U. Roster-sprzedaż,wynajem,montaż

AKALA FARAONE Sp. z o.o.

AKALA FARAONE Sp. z o.o.

Poleć nas innym
Słownik
Przegląd doraźny
Przegląd doraźny

powinien być wykonywany zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania i po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (12 m/s), silnym wietrze oraz opadach atmosferycznych. Przegląd doraźny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Może być on zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Wyniki przeglądu powinien być zapisany w dzienniku budowy przez osoby je dokonujące.


Monter rusztowań
Monter rusztowań

jest pracownikiem budowlanym, którego głównym zadaniem jest montaż i demontaż rusztowań budowlanych. Montaż rusztowania odbywa się na podstawie rysunków i pisemnej instrukcji. Monter dobiera elementy do wykonania rusztowania, sprawdza ich jakość oraz przygotowuje teren pod rusztowanie. Łączy metalowe rury i elementy ramowe przy pomocy klamer i złączek tworzy części rusztowania, które podnosi i łączy ze sobą oraz umacnia jako całość. Następnie układa pomosty robocze i zabezpiecza je oraz sprawdza poszczególne poziomy konstrukcji. Monter montuje również rusztowania wewnątrz budynku, na wieżach i kopułach, kominach. Monter wykonuje również rusztowania nietypowe. Może też montować rusztowania w halach wystawowych dla celów reklamowych, wolnostojące do ekspozycji reklam oraz tymczasowe wiaty z elementów rusztowań. Po zakończeniu pracy zajmuje się jego demontażem rusztowań.


Rusztowanie
Rusztowanie

jest to tymczasowa konstrukcja, umożliwiająca pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia, powierzchnią pokładu statku itp.), tzn. poza zasięgiem rąk stojącego człowieka. Składa się z połączonych ze sobą pionowych słupów nośnych, do których przymocowane (przykręcone, przywiązane lub przybite) są żerdzie poziome, na których ułożony jest pomost (w najprostszych rozwiązaniach z desek lub innych elementów drewnianych, w konstrukcjach nowocześniejszych - z lekkich metalowych prefabrykatów). Pionowe słupy, dawniej zazwyczaj długie drewniane żerdzie (we wschodniej Azji z powodzeniem wykorzystywano i nadal bywa wykorzystywany do tego celu bambus), obecnie częściej wykonane są ze stalowych rur. Do konstrukcji rusztowań wykorzystuje się także lżejsze od stali aluminium.

Rusztowania wykorzystywane są przy budowie i remontach budynków (przez tynkarzy, malarzy, dekarzy itp.), ale także jako tymczasowe konstrukcje nośne do różnych innych celów (np. do budowy scen i estrad na wolnym powietrzu), przy czym w zależności od potrzeby buduje się je jako konstrukcje wolnostojące, lub też jako rusztowania przyścienne.

Rodzaje rusztowań:
- ramowe
- modułowe
- stojakowe
- specjalne
- kozłowe
- wspornikowe


(IMBiGS) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
(IMBiGS) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej. W szczególności, do zakresu działania Instytutu należy:

- prowadzenie badań naukowych podstawowych i stosowanych w dziedzinie mechaniki, konstrukcji, automatyzacji i sterowania oraz ustalanie wytycznych do założeń konstrukcji nowych maszyn, urządzeń oraz zestawów i systemów maszynowych,
- projektowanie mechanizacji robót i procesów budowlanych oraz transportowych w poszczególnych systemach technologicznych budownictwa,
- projektowanie, budowa i badanie prototypów wybranych maszyn,
- badanie i ocena przydatności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy, nowoczesności i jakości maszyn i urządzeń oraz narzędzi zmechanizowanych,
- badanie maszyn i urządzeń importowanych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i dopuszczanie ich do eksploatacji na terenie kraju,
- prowadzenie prac normalizacyjnych (w skali międzynarodowej i krajowej) dotyczących maszyn budowlanych, kruszywa i kamienia naturalnego we współpracy z odpowiednimi jednostkami,
- prowadzenie badań technicznych i ekonomicznych w dziedzinie eksploatacji i technologii napraw oraz organizacji zaplecza techniczno-naprawczego maszyn i urządzeń,
- prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju techniki w górnictwie skalnym na tle krajowych potrzeb z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego,
- opracowanie i wdrażanie nowoczesnych technik do wydobycia i przeróbki surowców skalnych oraz wykorzystania surowców towarzyszących i odpadowych,
- Opracowanie i tworzenie nowych metod badawczych.

Oficjalna strona:
www.imbigs.org.plRusztowanie nietypowe
Rusztowanie nietypowe

jest to konfiguracja rusztowania, która nie może być ustawiana tylko w oparciu o DTR, wymaga wykonania specjalnego projektu ustawienia rusztowania przez uprawnioną osobę. Za rusztowania nietypowe uważa się najczęściej: rusztowania fasadowe o szerokości mniejszej niż 10 m, rusztowania o wysokości większej niż 30 m, rusztowania w których dokonano podwieszeń lub rozszerzeń, rusztowania użytkowane w innej niż I strefa obciążenia wiatrem.

Zdjęcie: Harsco Infrastructure Polska sp. z o.o.

 
Certyfikacja rusztowań na znak B
Certyfikacja rusztowań na znak B

jest dobrowolna, tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat. Wynikiem certyfikacji jest CERTYFIKAT ZGODNOŚCI MASZYNY UŻYWANEJ Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA. Certyfikat ten jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę certyfikującą - OC IMBiGS, że używana maszyna spełnienia wymagania Polskich Norm i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniem Rozdziału IV ustawy Kodeks Pracy i stanowi podstawę wystawienia deklaracji zgodności zgodnie z normą PN-EN 45014 wymaganej w § 1 Art. 217 Kodeksu Pracy.


Rusztowania wiszące
Rusztowania wiszące

zawieszone są na linach zamocowanych na wysięgnikach, które z kolei mocowane są na dachu lub wyższych kondygnacjach budowli.  Tego typu rozwiązania są stosowane w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie ma możliwości oparcia rusztowania na stałym podłożu. Przeznaczone głównie do wykonywania prac przy elewacjach obiektów (tynkowanie, malowanie, konserwacja elewacji itp.) Zapewniają jednoczesny dostęp jedynie do niewielkiego fragmentu konstrukcji. Ograniczone możliwości zastosowania przy konstrukcjach o bardziej skomplikowanych kształtach. W pewnych sytuacjach zastosowanie rusztowania wiszącego może być jednak najwygodniejsze np. rusztowanie filarów mostu nad przeszkodą wodną. 
Rusztowania elewacyjne (fasadowe, przyścienne)
Rusztowania elewacyjne (fasadowe, przyścienne)

to szeroka grupa rusztowań przeznaczonych głównie do wykonywania prac przy elewacjach budowli, wznoszeniu ścian, konserwacji, modernizacji itp. Rusztowania tego typu zapewniają jednoczesny dostęp do dużych powierzchni konstrukcji. Długość rusztowania typu elewacyjnego jest praktycznie nie ograniczona, maksymalna wysokość zależy od konstrukcji rusztowania, najczęściej wynosi o­na 25-30 m, istnieją jednak rusztowania które można budować na o wiele wyższe wysokości.


Rusztowania masztowe
Rusztowania masztowe

składa się  ze stalowego masztu, po którym pionowo przemieszcza się platforma robocza. Rusztowanie stosunkowo drogie, ale pozwalające na znaczną oszczędność czasu.


Rusztowanie warszawskie
Rusztowanie warszawskie

budowane są z identycznych ram-modułów spawanych ze stalowych rur. Moduł składa się z dwóch pionowych rur nośnych długości ok. 0,7 m każda, połączonych ze sobą dwoma półtorametrowymi cieńszymi rurami, które dodatkowo są ze sobą połączone dwoma krótkimi odcinkami cienkiej rury. Całość waży około 8-10 kg i może być bez wysiłku przenoszona i ustawiana przez pojedynczego człowieka. Ramy te są skonstruowane w ten sposób, że można je łączyć ze sobą bez użycia dodatkowych elementów, co umożliwia szybkie zbudowanie samodzielnie stojącego rusztowania kilkumetrowej wysokości. Zgodnie z przepisami wolnostojące rusztowanie tego rodzaju nie może być wyższe, niż 8 metrów (pod warunkiem zakotwienia w ziemi czterema odciągami, bez kotwienia tylko 5 metrów), a kotwione do ściany - nie wyższe, niż 10 metrów. Rusztowania te przeznaczone są zarówno do wewnętrznych jak i zewnętrznych lekkich robót elewacyjnych w budownictwie przy obciążeniu pomostu roboczego do 300kg.

Przykładowe prace wykonywane przy użyciu rusztowań warszawskich:


- murowanie i tynkowanie ścian,   
- malowanie ścian i konstrukcji,   
- pokrywanie ścian wykładzinami,   
- mycie okien i czyszczenie elewacji,   
- drobne naprawy,
- prace konserwatorskie i dekoracyjne,
- inne drobne prace budowlane.
Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:Najnowsze firmy
SIGMA RUSZTOWANIA  -  Sprzedaż, Wynajem, Montaż
SIGMA RUSZTOWANIA - Sprzedaż, Wynajem, Montaż

Zobacz wizytówkę
SIGMA RUSZTOWANIA - Rusztowania Elewacyjne
SIGMA RUSZTOWANIA - Rusztowania Elewacyjne

Zobacz wizytówkę
PLETTAC DISTRIBUTION
PLETTAC DISTRIBUTION

Zobacz wizytówkę
Najbliższe targi i wystawy